“NLP is een houding en methodologie met in haar kielzog een serie aan technieken – Richard Bandler, medegrondlegger NLP”

De afkorting NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. 

Neuro: Staat voor de interactie tussen lichaam en geest. De neurologische verbindingen die we maken in onze hersenen, de manier waarop we leren, etc. 

Linguïstisch: Binnen NLP staat linguïstiek voor de wijze waarop wij taal gebruiken, de invloed daarvan op ons denken, doen en leven en hoe we hier verandering mee kunnen bewerkstelligen.

Programmeren: Dit verwijst naar de ontdekking dat wij in staat zijn om, zie ons brein maar als een computer, bestaande patronen in denken en doen te veranderen zoals een computerprogrammeur een aanpassing in een programma maakt. Alles wat kennen en kunnen is al eens geleerd en kan dus aangepast (verbeterd) worden.

NLP is ontstaan doordat in de jaren ’70 Richard Bandler (toen nog student) onderzoek deed naar het werk van gestalttherapeut Fritz Perls o.b.v. veelvuldig beeldmateriaal en manuscripten. Toen hij deze uitwerkte maakte hij modellen van wat Perls deed op een manier waarop hij zelf in staat werd gesteld te doen wat Perls deed. Hij had Perls ‘gemodelleerd’ en een overdraagbaar model gemaakt. Hierop raakte hij in contact met dr. John Grinder, professor linguïstiek op de universiteit waar Bandler studeerde en samen bestudeerde zij op dezelfde manier als Bandler bij Perls had gedaan, allemaal mensen die in hun vakgebied een hoog aanzien hadden zoals o.a. Gregory Bateson (antropoloog),Virginia Satir (gezinstherapeute) en Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater).

Al deze deskundigen kregen het voor elkaar om de grootste uitdagingen het hoofd te bieden…zij waren excellent, uitzonderlijk goed, in wat zij deden, soms zelfs zonder dat ze zich hier zelf 100% bewust van waren. En doordat Bandler en Grinder ze mochten bestuderen en er overdraagbare modellen van hebben gemaakt kunnen wij daarvan vandaag de dag de vruchten plukken.        

Wanneer jij er dus achter weet te komen wat het is wat iemand doet waardoor hij of zij ergens heel goed in is, kun jij het ook leren. Zoeken naar het verschil dat het verschil maakt!

 Gedragingen en gewoonten:

Gedrag en gedachten hebben zich door de tijd heen een weg in je hersenen gebaand. Vergelijk het met een grasveld waar, over steeds hetzelfde strookje, door iedereen gewandeld wordt. Na verloop van tijd groeit er geen gras meer op het strookje en heeft zich een duidelijk herkenbaar pad gevormd. Zo werkt het in onze hersenen ook: langzaam maar zeker heeft zich voor iedere afzonderlijke situatie een gedraging een makkelijk begaanbaar pad gecreëerd. Als je die gedraging wenst te veranderen, of het is raadzaam dat te doen, dan zul je een nieuw pad moeten maken.

 Communicatie:

Onze gesproken woorden dragen maar een zeer klein deel van de totale boodschap over, slechts een 7%. De overige 93% van onze communicatie brengen we over door onze tonaliteit en lichaamshouding. Als je hiervan bewust raakt en mee aan het werk gaat zal je merken dat bijvoorbeeld conflictsituaties, escalatie in gesprekken of misverstanden in veel situaties omgedraaid of zelfs voorkomen kunnen worden. Sterker nog, communiceren zal doeltreffender, makkelijker en leuker worden.