Er kunnen aan de term coaching diverse invullingen gegeven worden. De beroepsorganisatie voor coaches hanteert de uitleg: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Een coach is er om je te helpen zoeken naar antwoorden op de vragen die je bezighouden of soms belemmeren in je dagelijks leven en om die belemmeringen op te ruimen. Om je te helpen jezelf te leren helpen. Om je te helpen vast te stellen wat het is dat je graag zou willen en hoe je dat kan verwezenlijken. Om je te helpen je doel(en) te stellen en om je te helpen de obstakels op weg naar dat/die doel(en) te overwinnen.

Een coach is er ook om je te helpen verandering vanuit jezelf te bewerkstelligen. Om je te laten zien wat communicatie is, kan en doet en om jou te helpen anders te communiceren om zo bijvoorbeeld succesvoller te zijn in je werk of solider is je relatie. Om je van je angsten of fobieën af te helpen en je te leren omgaan met dat wat er in je verleden ligt. Om je anders naar de toekomst, jouw toekomst te laten kijken.  

Een coach kan jou helpen het maximale uit jezelf te halen in de breedste zin van het woord!