Omdat coaching en begeleiding een persoonlijke aangelegenheid is stel ik altijd een kennismaking voor. Soms gebeurd dit al telefonisch, soms per email en ook face-to-face is uiteraard prima. Een kennismaking en helder krijgen van het doel duurt soms maar een half uurtje, soms wat langer en dient ervoor te kijken of er een “klik” is op basis waarvan we bepalen welke weg er gevolgd gaat worden.  Na deze kennismaking wordt duidelijk welke vervolgstappen er in eerste instantie gezet gaan worden en plannen we een afspraak (of afspraken) in.

Tarieven per uur:

  • Intake:                                  € 45,- incl. btw (gratis bij afsluiten coachovereenkomst)
  • Kinderen tot 18 jaar:             € 60,50 incl. btw   (vanaf 18 jaar geldt het ‘normale’tarief)
  • Vanaf 18 jaar:                       € 90,75 incl. btw

Bij uitzondering is het ook mogelijk om avond en/of weekendafspraken te maken:

  • Avondsessie per uur:                 € 114,95 incl. btw
  • Weekendsessie per uur:            € 121,- incl. btw

- Een sessie duurt gemiddeld ca. 1 a 1,5 uur

- Voor relatie (of koppel) coaching geldt 150% van het uurtarief.

- Kosten individuele opstellingen: € 150,- incl. btw

- Kosten koppel-/relatieopstelling: € 225,- incl. btw

- Zakelijke trajecten en groepscoaching op aanvraag.

- In geval van PGB gelden er aangepaste afspraken en regelingen. Hierover zullen we vooraf duidelijke afspraken maken.

Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen toegang heeft tot coaching en begeleiding zijn er met betrekking tot tarieven en betaling, in overleg uiteraard, mogelijkheden om tot een regeling te komen. Deze regeling wordt bepaald nadat de noodzaak hiervan door mij is vastgesteld. Het spreekt voor zich dat daarin volledige medewerking van groot belang is, het betreft immers jouw (hulp)vraag/ coachingstraject!

Let op:

Afzeggen en verplaatsen van een afspraak kan tot 24 uur van tevoren voor afspraken overdag doordeweeks en tot 48 uur van tevoren voor avond- en weekendafspraken. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht! 

Op alle diensten, aanbiedingen daartoe van of overeenkomsten met HumaNexus zijn de algemene voorwaarden van toepassing tenzij anders vermeld of overeengekomen.