HNLP staat voor Humanistic Neuro-Linuïstic Psychology. 

Binnen een grote psychologische stroming, de Humanistische Psychologie, wordt uitgegaan van de aangeboren drang naar zelfontwikkeling, ontplooiing en het bereiken van je volledig potentieel: zelf-actualisatie genoemd.  Hierbij gaat men uit van het feit dat wij allemaal, groot of klein, jong en oud, steeds het beste willen bereiken. Soms heel bewust, daarnaast altijd onbewust. 

John Overdurf (heeft direct met de grondleggers van NLP Bandler en Grinder en de groep daar omheen gewerkt) en Julie Silverthorn hebben met HNLP een nieuwe, verrijkende dimensie aan NLP en haar ontwikkeling gegeven.

Het draait bij HNLP vooral om de persoon zelf en minder of soms helemaal niet om een techniek.

  • Wat is het dat iemand nodig heeft en hoe kan hij/zij dat bereiken?
  • Het gaat niet langer om dat ene doel in het leven maar juist om het gevoel, de beleving en intensiteit van wat dat doel voor je betekent zodat je er direct wat aan hebt en van kan profiteren, vandaag nog, nu!
  • Maximale flexibiliteit door optimaal te leren waarnemen en zintuiglijke waarneembaarheid zo in te zetten dat vaste technieken en patronen veelal overbodig worden.
  • Veel managers, leraren/docenten, coaches, trainers ouders, collega's zijn gewend een bepaalde methode te gebruiken dat ze er alles aan (moeten) doen iemand eerst in het model te laten passen. HNLP vraagt flexibiliteit van deze coaches, docenten, trainers, etc. waarbij de succeskans zal toenemen.
  • Coaches en managers zullen dus veelzijdiger opgeleid worden om zo overal en altijd op de meest effectieve wijze te kunnen handelen. 

De “H” staat dus voor de Humanistische visie, dat het draait om de mens zelf.

Neuro-Linguïstic is, net als bij NLP, de neurologische verbindingen en paden die wij in onze hersenen aanleggen die zich uiten door bijvoorbeeld de manier waarop wij iets zeggen, de taal die we gebruiken, intonatie, onze houding daarbij, etc.

In tegenstelling tot NLP staat de “P” niet voor programmeren maar voor Psychology. Mensen zijn geen computers of gestuurde machines die wachten op input, wij zijn continu veranderende wezens. Iedere cel in ons lichaam is eens in de 7 jaar vervangen…feitelijk zijn wij dus na 7 jaar totaal iemand anders. Wij ontwikkelen dus doorlopend, onze behoeften en ervaringen daarmee ook. Wie wil dan niet de mogelijkheden hebben om flexibel te (kunnen) zijn?

HNLP is een nog betrekkelijk jonge methodologie die voortkomt uit NLP en verschillende invloeden uit a.o. moderne neuro wetenschappen, kwantum mechanica en hypnose betrekt in haar ontwikkeling. HNLP gaat er vanuit dat alles en iedereen is verbonden. De sleutel ligt niet, zoals bij NLP, in de techniek. Het antwoord ligt juist in die verbondenheid. 

"Reality and meaning are created through relationships" - "Iets krijgt pas betekenis wanneer het in relatie tot iets anders staat"